KIBA@kibaz11

* ISFJ
* Photographer
* Video Creator
* Cameraman (@foody.vn for now)
* Manager at @tiemtaphoagippy
* Hanoi, Vietnam
#Everythingwillbeok
#KyG

Cô ngừi iu bé nhỏ của tui
#KyG


3

#300days #KyG


4

Cả nhà cuối tuần rủ nhau đi coi vườn bách thú


4

Một chút trời xanh cát vàng


3

Xa xa là đèo Ô Quy Hồ
@takenbykiba


7

Sớm thức dậy ở một nơi xa, chuyến đi mà giờ cũng không nhớ mấy có lên plan gì mấy hay không, chỉ cần biết là ta cứ đi cùng nhau.
@takenbykiba


5

Đường lên cổng trời
@takenbykiba


1

Lần thứ 3 được đi cáp treo 😂
@takenbykiba


3

Từ trên cao nhìn xuống
@takenbykiba


9

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
@takenbykiba


2

When I met Kong
@takenbykiba


1

Chỗ nè vào đợt nghỉ đi vẫn ít người tới lắm nên không chịu cảnh chen chúc chi
@takenbykiba


9