Darko Knezevic@knezevic.darko.photos

363 posts 623 followers 613 following

Darko Knezevic

Kučke planine.Pogled sa padina Magliča prema Morackim planinama.Montenegro.


1

Darko Knezevic

Kučke planine, jedan od vrhova planine Maglič.Montenegro.


1

Darko Knezevic

Višegrad, most na drini. B i H.


0

Darko Knezevic

Višegrad. Bosna i Hercegovina.


0

Darko Knezevic

Rijeka Cijevna kanjon kroz Ćemovsko polje.Montenegro.


1

Darko Knezevic

Skadarsko jezero snimljeno sa vrha Vranjine u pravcu Virpazara. Montenegro.


6

Darko Knezevic

Rijeka Cijevna.Montenegro.


1

Darko Knezevic

Rijeka Cijevna.Montenegro.


1

Darko Knezevic

Korito rijeke Cijevne kod Rakića kuća. Stari mlin.


0

Darko Knezevic

Lokvanji u Skadarskom jezeru.Montenegro.


1

Darko Knezevic

Skadarsko jezero.Montenegro.


4

Darko Knezevic

Obala Skadarskog jezera.Montenegro.


0