Sentrumsterapeutene@line.opdahl

69 posts 0 followers 0 following

Sentrumsterapeutene

Livets magi 🖤

Å være tett på naturen er fantastisk, da kan mye morsomt skje. Det er noe magisk som oppstår når man bare er tilstede i øyeblikket og samtidig er åpen for å lytte og se bortenfor det opplagte.
Magi betyr ganske enkelt at det er så mye mer der, enn det folk flest er bevisst på, og det er der, rett foran oss, hele tiden. Magien oppstår når vi blir bevisst på mer av det som «er». @line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.sentrumsterapeutene.no #magi #magic #nature #natur #moments #øyeblikk #glede #livsglede #awareness


2

Sentrumsterapeutene

Tilbakeblikk 🖤

Det er nyttig å se seg tilbake, så man kan ta med seg ekstrakter av egen læring gjennom sine livserfaringer. Disse ekstrakter er fine å bruke når man skal navigere seg selv gjennom nye utfordringer man møter på senere i livet.
Som terapeut og coach er disse like viktige å ha med inn i arbeidet, som i privatlivet. For vi kan lære av hverandre. Personlig synes jeg at det også er en smart måte å jobbe på, når man jobber med sin egen utvikling. Når man ønsker å lære av andre så forutsetter det at man er mer lyttende og tilstede, egenskaper man trenger å styrke når man jobber aktivt med seg selv.

Jeg tenker at man får mest ut av sine erfaringer ved å ta med seg prinsippene i læringen. Dette fordi prinsippene er fristilt fra detaljene, selve hendelsen, og mer knyttet til selve utfoldelsen. Da kan man lettere overføre læringen til flere arenaer i livet, og flere hendelser. På den måten jobbe mer effektivt.
#tilbakeblikk #historier #rett #galt #subjektiv #objektiv #læring #begrensninger #misforståelser

Trondheim, Norway
0

Sentrumsterapeutene

Helbredelse 🖤

Helbredelse for meg handler først og fremst om frigjøring; frigjøring fra selvpålagte begrensninger og egne misforståelser. For våre tanker, følelser og handlinger er våre egne, ingen andres. Vi opplever kanskje ikke at vi så ofte egentlig har valg, men det er ingen andres valg heller; For hvem tenker det som tenkes, føler det som føles, og gjør det som gjøres? - Jeg!

Ut fra dette lager jeg min egen historie, som blir til min sannhet - akkurat som alle andre lager sin historie, som blir deres sannhet. Og når vi så tror på disse historiene våre, ergrer oss over andres historier om oss, og går i krig for å forsvare vår egen historie, da begrenser vi oss selv fordi vi låser oss fast i vår egen versjon.

Helbredelse handler i stor grad om å fri seg fra både egne og andres historier. Det er ingen som har «rett», like lite som noen har «feil», fordi vår versjon vil alltid være subjektiv. De fleste av oss har nok med å forholde seg til våre egne misforståelser, så sørg for at du ikke adopterer andres i tillegg.

Jeg forsøker å være oppmerksom på hva jeg ikke hører, og ikke ser, for å kunne avsløre flere av mine egne misforståelser, når konflikter oppstår.
Hva gjør du?

#helbredelse #frihet #frigjøring #sannhet @line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.lineopdahl.no Photo via @thegoodquote


0

Sentrumsterapeutene

Eventyrlyst 🖤

Jeg er klar for nye eventyr, er du?
Mitt nye og fremtidige eventyr planlegger jeg sammen med min kjæreste. Endelig er jeg vippet over i de voksenes rekker og dit hvor man planlegger sin fremtid. Og i min fremtid blir det viktig med fritid, relasjonsbygging og opplevelser.

Jeg ønsker å reise, se nye steder, sanke inn livserfaringer og glede meg over livet og de menneskene jeg velger å omgi meg med. Det måtte et viktige valg til, med en påfølgende livskrise, for å legge til rette for denne grunnleggende frigjøringen jeg opplever, etter flere års selvpåførte bindinger og begrensninger.
Øvelsen handler om å ta ansvar for meg selv ved å velge det som styrker meg, og velge bort det som svekker meg. Hvem andre enn jeg selv kan vite hva som er best for meg? Dersom du lærer å lytte og kjenne etter, så kan du lære å sortere hva som er best for deg selv. Da kan du gjøre det som styrker deg, gjør deg glad og inspirert i stedet. Lever du det livet du ønsker, nå?

#eventyrlyst #ferie😎 #utpåtur😊 #reiselyst #feriemodus #camping @line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.sentrumsterapeutene.no

Lillestrøm, Norway
15

Sentrumsterapeutene

Magi 🖤
Kanskje ikke så mye magi med denne stenen i seg selv, men naturen og livet er magisk synes jeg. Når man ser på livet, året, uken, hendelsen, prosessen, osv i retroperspektiv, så ser man fort magien. Hvordan ting faller på plass i en viss orden som legges til rette der og da. Tilfeldig eller ikke tilfeldig er helt uvesentlig. At det skjer som det skjer, det er der magien ligger for meg.
Naturen spiller alltid på lag sier de, og på sett og vis kan det se slik ut når man ser seg tilbake og hever blikket og ser på de større linjene i livet. Mange sammenfallende hendelser som fører oss dit vi er i dag.
Behagelig eller ubehagelig, evolusjon skjer ved mutasjon, der de som tar del i endringen bidrar med fremdriften. Være seg velvillig eller motvillig - for alle aspekter må med.

#magi #nature #flaks #hell #evolusjon #vekst @line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.sentrumsterapeutene.no


1

Sentrumsterapeutene

Nyter sjøluften 🖤
Av og til er det bare deilig å nyte sjøluften. Sjøen er både rensende og forfriskende, og dersom det ikke passer å alltid hoppe uti sjøen så virker sjøluften rensende og forfriskende i seg selv.

Når jeg sitter her på Østlandet og nyter sjøluften, så lukker jeg øynene og henter opp minner fra Vestlandet, der vinden og sjøsprøyten er kraftigere og sjøluften saltere. For det er absolutt et alternativ å aktivere minner og bruke bilder sammen med sansene, og forsterke opplevelsen i øyeblikket. Da vil hjernen oppleve at det er det som skjer i virkeligheten og kroppen; nervesystemet og hormonsystemet vil reagere deretter.

Så for all det, å jobbe på denne måten krever fullstendig tilstedeværelse, du kan bare velge å være tilstede i det minnet du ønsker! Når du bruker kombinasjonen minner, bilder og sansene, så er det utrolig hva du kan oppnå av tilstander i deg selv her og nå. Bare prøv selv.

#sjøluft #sanselighet #sanser #minner #bilder #visualisering #opplevelse #hormoner #nervesystem #tilstedeværelse @line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.sentrumsterapeutene.no


5

Sentrumsterapeutene

Stillhet 🖤

Ofte er det vanskelig å finne roen dersom man ikke først har funnet stillheten i seg selv. Dersom man ser på det ytre som en refleksjon av det indre, så er mye støy og stress på utsiden et resultat av mye tanker, følelser og prosesser som foregår på det indre.

Når det er vanskelig å oppnå mental ro og stillhet på det indre, kan man jobbe med å skape ro og stillhet på andre måter; gjennom musikk, duft, bilder og natur. Og sørge for å også være i roligere omgivelser på det ytre.
Hvordan oppnår du ro og stillhet i hverdagen?

#stillhet #vinter #ølen #ro #mentalro @line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.sentrumsterapeutene.no

Roa, Ølen
0

Sentrumsterapeutene

Å svelge kameler 🖤

Innsikt innebærer en grundig forståelse, eller kyndighet; det å se sammenhenger man ikke allerede har sett. Innsikt innebærer at et individ i en problemsituasjon plutselig blir klar over meningsfulle sammenhenger som tidligere ikke er blitt oppfattet. (Hentet fra Det norske leksikon.) For å oppnå dette må man være åpen for å se seg selv og sine begrensninger. Være proaktiv og gradvis gå forbi sin etablerte virkelighet. Man må være i stand til å ta imot tilbakemeldinger og la seg inspirere av andre. Lytte og se etter det man ellers ikke vil høre og se. For å kunne skape endring så må man altså svelge noen kameler i prosessen. Det er vondt i starten, så går det bedre. Det blir lettere når man erfarer at det er det som trengs for å føle seg fri.
Hva gjør du med «kamelene» som dukker opp underveis i dine prosesser?
#svelgekameler #innsikt #lytte #sammenheng #kognitiv #frihet #smerte #glede #vekst #endring @line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene

Empire State Building
0

Sentrumsterapeutene

Observatør i eget liv 🖤

Ofte er det lettere å få oversikt over situasjonen dersom man observerer seg selv og situasjonen utenfra. En observatør er nøytral, og denne nøytrale funksjonen gjør at du kan se sider og detaljer ved deg selv du ellers ikke er så mottagelig for.

Det er først når man klarer å avsløre sitt eget selvbedrag, at man kan gjøre noe med det. I det øyeblikket man erkjenner det, så skjer det en frigjøring, man blir litt mer fri for hver gang.

Denne øvelsen har gitt meg mange erkjennelser om meg selv, og er absolutt verd å trene seg på, og å bruke aktivt. Spør deg selv; Hva er det du ikke ser ved deg selv i denne situasjonen, og observer deg selv i situasjonen. Vær åpen og nysgjerrig så lærer du alltids noe nytt om deg selv.

#ærlighet #realisme #observer Photo by Hilde Brevig @line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.sentrumsterapeutene.no


4

Sentrumsterapeutene

Level 51 🖤

Mange har sagt det, og det har vært vanskelig å forstå, men alderen blir bedre etterhvert som tiårene går! Jeg tror nok det har noe med modning å gjøre. Perspektivene endres og verdiene forankres gradvis litt dypere og dypere. «Man er ikke eldre enn man føler seg», bare det at man stopper liksom opp med aldringen i sinnet sitt, mens kroppen eldes gradvis videre. Det er en rar opplevelse å se på bilder av en selv i dag, i forhold til tidligere. Man kjenner seg mindre og mindre igjen, fordi man holder på det indre bildet man har av seg selv siden den gang man selv opplevde å være på sitt beste.

Hvilket forhold har du til alderen din?

#alder #age #voksen #gammel #eldre #vitalitet #livsglede #kremalder
@line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.sentrumsterapeutene.no


4

Sentrumsterapeutene

Det er ingen skam å velge en annen vei 🖤

Noen ganger kan det oppleves at vi ikke har valg, at det bare finnes en vei. Noen ganger kan det også være slik at den ene veien vi ser er det beste alternativet for å komme dit vi skal. Vi vet kanskje hvor vi skal, men ikke alltid hvordan vi best kommer dit. Det er ofte vi må ha med oss noen erkjennelser for å kunne gjenkjenne målet når vi kommer dit, ellers passerer vi bare rett forbi.

Andre ganger er vi så låst i våre perspektiver at vi ikke ser at det er flere alternative veier videre. Vi evner rett og slett ikke å gjenkjenne at vi allerede er i mål, og at vi nå må se etter neste bevegelse. Vi ser det ikke fordi vi er så fokusert på det vi har investert, og opplever at vi mister noe om vi beveger oss i andre retninger. I stedet viser det seg at det bare var en av disse mange erkjennelse vi trenger på veien.

#oneway #annenvei #valg #skam #persoektiver #mål #retning #erkjennelse
@line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.sentrumsterapeutene.no

Manhattan, New York
2

Sentrumsterapeutene

Sinnsro 🖤

Jeg opplever i større og større grad at indre ro er avgjørende for å hente frem indre styrke. Du trenger ikke å vente til ting roer seg i livet ditt, før du kan opp indre ro. Kunsten er å finne ro i det kaoset man opplever i øyeblikket. Da vil man får litt mer overblikk, mindre detaljfokus og derfor oppleve det som litt mindre kaotisk. Og da kan styrken lettere slippe til.

Det handler ikke bare om å slippe til ens indre styrke, man må også lære seg å bruke den. Det p bruke egen styrke til å realisere potensialer er ikke bare en selvfølge. Det krever engasjement og dedikasjon, og man må lære seg å forvalte og foredle denne energier på en, forhåpentlig, god måte.
Hva gjør du for å finne roen i dine hverdagslige gjøremål?

#sinnsro #indrero #overblikk #hverdagsro #stress #uro #styrke #mindcontrol #mestring #kaos @line.opdahl www.lineopdahl.no www.sentrumsterapeutene.no #sentrumsterapeutene


8

Sentrumsterapeutene

Mental pause 🖤

Med trening kan man lære seg å koble ut mentalt, og slippe alle tankeprosesser og være helt stille i hodet. Flere stille retreater måtte til før jeg i det hele tatt trodde på konseptet, og en ekstra runde måtte til før jeg faktisk mestret det. Nå er det flere, og enklere, teknikker man kan lære seg dette på, og fjord og fjell er to arenaer jeg føler jeg får god hjelp til å koble ut mentalt.

Jeg erfarer at jeg yter bedre når hjernen får koblet ut innimellom. Å koble ut i denne sammenheng, mener jeg å ikke tenke, i størst mulig grad. Når du virkelig er tilstede i øyeblikket: uten tanker, agenda og forventning, kan du komme i en tilstand som gir kropp og psyke mulighet til å bli mer samstemt - en form for reboot. Tanker og følelser fristilles, du blir «tom», på en veldig god og forfriskende måte.
Det er verd å trene på dette, da gevinsten er stor både under trening og når du begynner å mestre det å være «stille». 🖤

Klarer du å slippe tankeprosesser og være «stille» i hodet ditt mer enn 60 sekunder?
@line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.sentrumsterapeutene.no
#stillhet #tankefri #reboot #pause #mentalpause #avkobling #rekreasjon

Etne
2

Sentrumsterapeutene

“Sometimes letting yourself fall apart is what’s necessary to rise and shine again.” 🖤 Tekst av @angelicamoone #rise #shine #riseandshine


8

Sentrumsterapeutene

Frihet 🖤

Gjennom min snart 20 års praksis som terapeut, coach og veileder, sitter jeg igjen med en fornemmelse av at mye av vår endeløse lengsel og søken etter «lykke», kanskje bunner i en opplevelse av manglende frihetsfølelse?

Frihet er så mangt, og den har så uendelig mange fasetter. Men jeg opplever selv at jo mer jeg står i meg selv og mitt, jo friere og lykkeligere er jeg. På tross av alle utfordringene livet byr på, så ligger lykkefølelsen under og balanserer ut mye av frustrasjonen.
Takket være de vi møter, som har behov for å legge begrensning på andre, får vi en gylden mulighet til å kjenne på egen styrke og virkelig kunne ta den frem og la den blomstre.
Hvilke områder opplever du at du mangler frihet i dag?

@line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.sentrumsterapeutene.no #frihet #lykke #tilfreds #glede #styrke #stå #soken


5

Sentrumsterapeutene

Du kan velge selv 🖤

Det er mange situasjoner vi opplever at vi ikke har noe valg. Ofte bidrar frykten for de alternativene vi står overfor til at vi mister opplevelsen av friheten til å velge. Da er det lett å la andre ta valgene for en, eller flyte på gamle mønster.Det krever ofte mot å velge, fordi det krever at man tar ansvar for de konsekvensene det fører med seg.
Er du bevisst på dine valg? Hvor mye av dine handlinger skjer ut fra aktive valg? Og hvor mye av dine handlinger skjer ut fra gamle mønster?
#valg #selvstendig #integritet #styrke #ansvar #frihet @line.opdahl www.lineopdahl.no #sentrumsterapeutene www.sentrumsterapeutene.no

Maridalen
6

Sentrumsterapeutene

Fra og med 1. oktober tar jeg imot kunder for coaching og terapi her på Karl Johans gate 8. Her kaller vi oss Sentrumsterapeutene, min kollega Sissel og jeg. Her har vi online booking via nettsiden www.sentrumsterapeutene.no, og du kan fremdeles booke time gjennom min nettside www.lineopdahl.no eller sende sms til min mobil 4102 8258. Velkommen 🖤 @line.opdahl @sisselaspevik #nyttkontor #coaching #terapi #selvhjelp #inspirasjon #karljohansgate

Karl Johans gate
9

Sentrumsterapeutene

Time off 🖤 Naturen er et fint sted å senke skuldrene og la alt annet ligge. Et viktig mål for meg fremover er å holde litt mer jevn puls og ta vare på helsen i like stor grad som jeg har vært flink til å ta vare på mye annet. Kunsten er å bruke den erfaringen vi har, på områder vi ikke bruker den - i prinsippet er det vel det vi ofte legger i personlig vekst? Nyt solen ☀️ #nyter #puls #ro #egenomsorg @line.opdahl www.lineopdahl.no


2

Sentrumsterapeutene

Det er mye inspirasjon å hente fra gaten, bare å se på menneskene, dynamikken og omgivelsene. Trenger ikke dra langt for å oppdage nye ting. Man trenger bare å gå ut døra 🖤#newyork #inspiration #inspirasjon #teatime #pause www.lineopdahl.no @line.opdahl

New York City - Manhattan - Nyc
2

Sentrumsterapeutene

Tusen takk til alle kolleger, for fantastisk gave og nydelige blomster - det betyr mye å vite at ens innsats bidrar til inspirasjon og læring for fler - love my work 🖤 #lovemywork #glede #kolleger #takknemlig @line.opdahl www.lineopdahl.no


8

Sentrumsterapeutene

Perfekt utsikt over Wall Street og Downtown Manhattan. Henter inspirasjon “in The Big Apple” 🖤 #newyork www.lineopdahl.no @line.opdahl #oneworldobservatorynyc

New York City - Manhattan - Nyc
17

Sentrumsterapeutene

Right 🖤 Suksess starter i det øyeblikket man går fra idé til handling, og avhenger av at en møter opp og løser enhver utfordring suksessivt!

#suksess #møtopp #handling #doit @line.opdahl www.lineopdahl.no


2

Sentrumsterapeutene

Pause i pausen 🖤
Pause er ikke bare pause! Ofte bruker man pausen til å tenke over problemstillinger, situasjonen og annet man ellers er opptatt av. Man tar seg en pause for å friske opp i hjernen, få litt avbrekk - men fra hva?
Har du noen gang tenkt å ta en pause i pausen hvor du slipper tak i alt og bare ER? Ikke tenke på noe - ikke gruble på noe, ikke analysere verken følelser eller hendelser?

Prøv! Det er verd det. Livet går ikke fra en for det, ingen fikser problemene for deg i mellomtiden! Så det er ingen fare for å gå glipp av noe. Tvert imot, når du får fristilt deg helt så kan du også se situasjonen helt annerledes og se løsninger du ellers ikke har fått med deg.
Det er effektivt å fristille hjernen og følelsene litt og sette gjøren på hold og være i stedet!

#væren #pause #tenkepause #fri #timeout @line.opdahl www.lineopdahl.no

Odda, Norway
9

Sentrumsterapeutene

Koser oss 🖤
Et lite stopp i Eidfjord, i enden av Hardangerfjorden. Koser oss veldig med camping, noe jeg ikke har gjort de siste 40 årene. Kan anbefales for de som ønsker litt variasjon, treffe nye folk og se nye steder.
Det er noe med det å oppdage og verdsette det som allerede finnes i omgivelsene. Så mange skatter vi har både nært og fjernt. Så er det noe ekstra med å dele opplevelsene med kjæresten!

Se deg om og fortell gjerne hvilke skatter du omgir deg med akkurat nå, der du er nå.

#par #lykke #kjærestetid #opplevelser #camping #biltur

Eidfjord I Hardanger, Hordaland, Norway
3

Sentrumsterapeutene

Nyter øyeblikket 🖤

Det er i øyeblikket det skjer, det som betyr noe. Ikke i går og ikke i morgen, men akkurat her og nå! Ut på fottur så på biltur 🚍⛰ #øyeblikk #fottur #biltur #fjelltur #utpåtur #moments #herognå

Bergsjøen
1

Sentrumsterapeutene

Sommeridyll 🖤

Nyter sol, fjord & fjell.
God sommerkveld 🌞
#sommerkveld #solnedgang #sunset #hytteliv @line.opdahl

Skånevik
2

Sentrumsterapeutene

Be brave 🖤
Modighet er noe man må velge hvert sekund. Jeg opplever det slik at jeg til syvende og sist bare har to valg; å velge å være modig, eller å gi etter for frykten. For hva annet er det som gjør at man stopper seg selv og holder igjen? ...enn frykt for det ene eller det andre, bevisst eller ubevisst?
Det er sikkert mange flotte synonymer til motpolen til det å gi etter for frykt, avhengig av hva det gjelder og hvordan man opplever situasjonen der og da. Men for meg koker det ned til at «modig» er både et motiverende og et godt dekkende ord.
Hva er det som får deg til å føle deg modig?
@savethebeesnation 🐝 #brave #bee #bees🐝 #bees #savetheplanet #awareness #consiousness #modig @line.opdahl


2

Sentrumsterapeutene

Vennskap 🖤 Verdifulle relasjoner.

Jeg er takknemlig for alle gode vennskap og gode relasjoner i omgivelsene mine. Gode venner som kjenner deg fra innsiden og ut, ærlige og tidløse vennskap. Det er en gave jeg setter stor pris på.
Gode vennskap er ikke basert på hvor mye tid man tilbringer sammen, men kvaliteten på den tiden man deler - sammen eller på hver sin kant. Jeg har mange fine folk i livet mitt, selvstendige, ydmyke og tilstedeværende når det trengs. Takker dypt og ydmykt for alle fine folka i livet mitt ❤️ #vennskap #relasjoner #glede #oppriktighet #støtte #ærlighet #ydmykhet #moden #takknemlighet @line.opdahl @sisselaspevik

Oslo, Norway
1

Sentrumsterapeutene

Perspektiv 🖤
Hva du ser er avhengig av hvilken vinkel du ser det fra, og hvilke referanser du allerede har i forhold til det du ser. Det du ser er derfor bare din subjektive versjon av det som er. Vi erfarer hele tiden mer enn det vi aksepterer, og da blir det fornektelse i stedet. Når vi fornekter deler av det vi ser, så begrenser vi også vår evne til å observere det som faktisk er! Det er derfor ikke så lurt å bare stole på sin egen versjon.
Hva vet du egentlig om dette landskapet? Utenom det du ser i dette bildet? Ikke så mye dersom du ikke har vært der, observert alle vinklene og tatt det inn. Slik er det i hverdagen vår også, i de situasjonene vi erfarer. Derfor er det fint å lytte, vite at det alltid er mer informasjon enn du selv vet, at du alltid bare har et lite aspekt av hele bildet.
Det er derfor helt unødvendig å dømme og definere andre, for det eneste du kan vite med sikkerhet er at du mangler det store bildet.
#perspectives #reality #observation #perception #life #perspektive #perspektiv


2

Sentrumsterapeutene

Ikke bytt ut integritet med anerkjennelse 🖤 Stå i deg selv og ta det som kommer.
Å være autentisk har sin pris og krever styrke og modighet. Noe veldig mange ikke kan anerkjenne i seg selv. Sterk og modig er ikke noe man føler seg hver dag, for det er ikke noe man «er» - det er tilstander man går inn i og ut av.

Det er ikke alltid jeg føler meg sterk og modig. Men jeg er flink til å skifte fokus når det trengs. Sterk og modig er egenskaper jeg har, og kan hente de frem når det er behov for dem.

Hvordan er det med deg? Føler du deg sterk og modig i dag? 🖤 #sterk #modig #autentisk #integritet #anerkjennelse #stå Photo by Hilde Brevig

Grünerløkka
3