Hi I'm Sadie! ๐Ÿถ@look_its_sadie

๐Ÿ”น3 years old๐Ÿ”น AKC golden girl ๐Ÿ”นNYC/LI๐Ÿ”นโค๏ธ๐Ÿ‘ซ
๐Ÿ”นbig sister to Tyler! ๐Ÿถ๐Ÿ‘ถ๐Ÿป๐Ÿ”น[email protected]

First nap together of many ๐Ÿถ๐Ÿ‘ถ๐Ÿป Mom: heart melting. Ok bye.
#sadieandbabyty #lookitssadie #goldensandbabies #bondingtime #littlbrother #bigsister #saturdaynaps @theellenshow


137

Bonding with my little brother ๐Ÿถ๐Ÿ‘ถ๐Ÿป He is 2 weeks old today! ๐Ÿ˜ #sadieandbabyty #lookitssadie #2weeksold #littlebrother #bigsister #babysitting #goldensandbabies


91

Itโ€™s been a week since having my little brother home and oh boy.. we do everything together already! And by eveything I mean sleep! Either he sleeps, I sleep, or we both sleep! ๐Ÿ˜†
#sadieandbabyty #sleepislife #littlebrother #bigsister #goldenandbaby


71

My little brother is 1 week old! I wonder if heโ€™ll grow just as fast as me. Will he walk by week 4? ๐Ÿ˜† #sadieandbabyty #1weekold #bigsister #littlbrother #goldensandbabies


114

Hello world! Iโ€™d like to introduce you to my little brother!! His name is Tyler and all he does is eat, sleep and poop! Just like me! I think we are meant to be ๐Ÿ˜†
Mom: My husband and I are over the moon in love with our little human! Itโ€™s been emotionally and physically overwhelming but 100% rewarding. Sadie has been such a good sister too. Canโ€™t wait until they chase each other around! ๐Ÿ˜Š
PS: sorry for the IG absence lately. Besides being so busy the first week home, I wanted to fully enjoy my family without any social media distractions. ๐Ÿ’™
#sadieandbabyty #andthentherewere4 #dogsandbabies #lookitssadie #bigsisterduties #littlebrother


329

The end of the page