Masoud Doroudian@masoudoroudian

☀️🕊️
مـســـــعـود دروديــانـــــ
.

https://t.me/TheSunMag

لطفاً ورق بزنید
.
دیروز می‌خواستم مسیرم رو با تاکسی برم که پشیمون شدم و پیاده رفتم...
#خیاطی_شایسته از سال #۱۳۴۵ فعالیتش رو در #خیابان_ولیعصر شروع کرده تا به امروز.
هم صحبت شدم باهاشون ، از #رونق و #کاسبی و مشتریای شرکت #نفت اش تو بلوار تازه احداث شده #کشاورز گفت تا #کسادی بی‌حد و اندازه امروزش که حتی مجبور بود برای #کاهش #هزینه ها #برق رو هم خاموش نگه داره.


19

.
#WHPJourney


1

.
#WHPjourney


2

.
#WHPjourney


2

#پست_موقت
قلبــــــم😍😍👧🏻


43

سلام آقای جهان آرا

چند وقت پیش راننده ای مدام نوحه معروفی که به نام شما ساخته شد را در ماشین پشت هم گوش میداد، پرسیدم : چرا اینهمه و بی تکرار به آن گوش می‌دهد، گفت رفیق شما بوده و بعد از آزادی خرمشهر یکی دیگر از رفقا (حسین فخری) به یاد شما آن نوحه را ساخته و خوانده، چشم‌هایش خیس شد و گفت ، از صبح که از خانه بیرون می‌زنم همین را گوش می‌کنم تا شب ، گفت دلش برای شما تنگ است ، گفت هیچکس از آن روزها را ندارد! حتی خودش را!
پرسیدم یعنی چه؟
گفت: حالم خوب نیست! اصلا خوب نیست!
گفت: کاش من هم با ممد رفته بودم. حالا که می‌بینم شهرم بی هواست تمام تنم خیس عرق می‌شود، می گفت به دلیل مشکلات تنفسی نمی تواند به شهرش بازگردد.
.
.
بماند که با ترافیک شهر فرصت کافی بود که با هم مفصل گپ بزنیم، اینها را گفتم که بگم دل رفیقتان ، هوای شما را کرده.

آقای جهان آرا اون روزی که با رفیق شما در ترافیک صدر حرف می‌زدم ، شهر آب داشت، حالا آب هم ندارد.
شما خوب یادتان است آن شهر چه کشیده...
ما فقط شنیدیم.
....
متن از #صابر_ابر عزیزم
@saberabar
عکس از مناطق جنگی آبادان‌، بهار ۱۳۹۳


5

💧
#ایران #کم_آبی #خوزستان #خرمشهر #وجدان #کشتار

عکس‌ها ، منطقه‌های جنگی آبادان ، فروردین ۱۳۹۳


2