مهری@mhry8587

زاهدان...بهشتی 28....پیش دبستانی مختلط کمال الملک

بزرگترین کشف نسل امروز
اینست که انسان میتواند
با تغییر ذهنیت خود
زندگی خود را تغییر دهد.
🌷✍️t


2

ای آینه !
هم صحبت من باش
که دیریست...
بی سنگ صبور است
دل تنگ صبورم...ا_ب💟


0


2


0


2

🐍 #نیشدار؛ به این تصویر خوب دقت کنید.

هم امنیت داره هم زنده س ولی زندگی نمیکنه ... حکایت خیلی از ما آدم هاست ..🔵پess


0

y

از اسب که بیفتی اسیر سرزنش
خواهی شد
این قانون آدم هاست
به دور آتشی میرقصند که تو
در آن میسوزی
روزگار بدیست
درست وقتی در آتش میسوزی
همه به بهانه آوردن آب میروند


0

استرالیا آنقدر اقیانوس، دریا و دریاچه دارد که می‌توانید ۲۹ سال هر روز به ساحل بروید، بدون آنکه ساحل تکراری ببینید.ravel


0

‏مادر بزرگ آخر همه تماس هاش میگفت :
کاری نداشتم که
زنگ زدم صدایتان را بشنوم ،
ما هم که جوان و جاهل
چه میدانستیم صدا با دل آدم چه میکنepehriiii


3


0

‌ ‍ «فیش حقوقی»
حضرت علی علیه السلام " ای مردم! با این لباسی که بر دوش دارم
و این مرکبی که بر او سوار هستم
داخل شهر شما شدم.
پس اگر من از شهرتان خارج شدم و به غیر از چیزهایی که با آن وارد شدم
چیز دیگری داشتم
پس بدانید من ازخیانتکاران هستم." حضرت علی (ع)
a 💟


2

Never beg
for what you can earn .!. هیچ وقت چیزی که میتوني
بدستش بیاری رو
گدایی نکن .!💟


0