šŸŒšŸ¦šŸŒŗā˜€ļøšŸ’œ@michali_shani

Love makes the world go round šŸ’•
Young, scrappy and hungry

https://etsy.me/2o5XwmK

šŸ˜‹šŸŒŗšŸ’‹


5

אפילפהיה יק×Øה,
א×Ŗ ואני חב×Øו×Ŗ טובו×Ŗ (×Øשמי×Ŗ) כב×Ø ×©×œ×•×© שנים. (לא ×Øשמי×Ŗ, קצ×Ŗ יו×Ŗ×Ø).
אנחנו חב×Øו×Ŗ טובו×Ŗ, אבל אני שונא×Ŗ או×Ŗך.
אנחנו חב×Øו×Ŗ טובו×Ŗ, אבל היי×Ŗי מעדיפה שלא נהיה.
אנחנו חב×Øו×Ŗ טובו×Ŗ, וכשאני קמה בלעדייך בבוק×Ø, אני שמחה.
אנחנו חב×Øו×Ŗ טובו×Ŗ, אז אני ממשיכה לחיו×Ŗ אי×Ŗך בנ×Ŗיים, ב×Ŗקווה שיום יבוא ו×Ŗעזבי או×Ŗי.
היום הוא יום המודעו×Ŗ הבן לאומי לאפילפהיה. 1 מ×Ŗוך 100. כל 1 מ×Ŗוך 100 אנשים חולה באפילפהיה.
האם א×Ŗם יודעים מה לעשו×Ŗ במק×Øה שמישהו לידכם חווה ה×Ŗקף? אם לא, דפדפו והגיעו ל×Ŗמונה האח×Øונה כדי ללמוד.

National Epilepsy awareness day šŸ’œ
יום המודעו×Ŗ לאפילפהיה 2018 šŸ’œ
#אפילפהיה #epilepsyawareness #epilepsywarrior #epilepsy @epilepsyaction @epilepsypositivity


3

šŸ’‹šŸ’„


2

šŸŒ…


3

šŸŒŗšŸŒ“ā˜€ļø


1

R.I.P. šŸ˜žšŸ˜”


1

Iā€™m 19 šŸ‘‘šŸ–¤šŸŒŗ
#birthdaygirl


21

Happy Purim šŸ˜šŸ¼
#purim


6

שבוע טוב šŸ’


1

Happy Me-Day ā£ļøšŸ‘‘šŸŒŗ
šŸ“ø: @rottemm_


3

The end of the page