موسیقی_پارسی@moosighy.parsi

❤ ❤موسیقی ساز آواز ❤ ❤ ـ
🌷🌷🌷فالو کردن شما جهت معرفی میباشد🌷🌷🌷

t.me/moosighyparsi

323 posts 22,239 followers 6,038 following