محمد حافظ ارشيد بن حاج رمضان@nah.loh.31

سانتري فوندوق فسنترين دارالسّلام مرتافور،كاليمنتن سلاتن، ايندونيسيا.

تَقَبَّلَ اللّهُ مِنَا وَ مِنْكُمْ


2

تَقَبَّلَ اللّهُ مِنَا وَ مِنْكُمْ.


1

Al-Mukarrom KH.Khairul Anwar (Abah Guru Khairul) Pengasuh PP Al-Marhamah Putri Sampit.


0


1

9 ruang 5 😏


2

KIF 17an #KIF #keluargabesarKIF


1

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2017. MERDEKA !!!! ✊✊✊


0


2


0