NhiPhan1327@nhiphan2713

Vietnamese ^^

Nhờ ng chụp có tâm mà mặt Nhuy mới bớt ngáo 🐥
Taken by: Thành Trí đại ca :v


3

Nhìn dô ống kính chỉ auto cười thôi chứ chả biết kiểu cọ gì 😗


0

when your hobby becomes your liablity :)))
tính đăng tấm này với cái cap ngọt ngào đáng êu cũng kg đc mà :v
#badblood #runcold #watercolor #painting #art #zurich #nhi


1

đợi cũng đã 3 năm rồi :)
#reputation #taylorswift #ichoose #getawaycar


0

ăn chơi đợi thứ 2 lên thớt -.-


0

Động mà như tĩnh 🐦
Tkb: Sa


4

đuệp :3
#CV1518 #0509


0

khai giảng cuối
thấu hiểu dễ sợ :3
#0509 #CV1518 #chuyênvănnhh


4

biết chụy kg ăn đc cay, lũ chúng bạn toàn gọi mấy món vầy :) :) :)


1

7 days passed by... can't turn back june??? =~= #watercolor #winsorandnewton #painting #art #flashbackjune #nhi


0

The end of the page