Petra Nuhma@petranuhma

Flora 🌸


4

Att visa dem världen är det bästa jag
vet 🌍


6

Perast vinner priset för finaste stad, av de vi besökt i Montenegro!


7

😎


6

Milstolpe ändå när familjens yngsta avancerat från Finns i sjön till Vänd-tia ♦️♠️♥️♣️


3

Söker skugga i Kotors gränder


2

Eftermiddagsdoppet 💦


5

Glasspaus 🍦


1

Aaaaaquapark! 😲💦


9

Middag under vinrankorna 🍇


10


5

Dubrovnik, vilken fantastisk stad du är! Men nu lämnar vi och drar vi söderut.


10