Birgit Strand, Rekruttering@realpeople_bemanning

31 posts 0 followers 0 following

Birgit Strand, Rekruttering

🔎 En CV er et dokument og sammendrag på din utdannelse, yrkeskarriere, arbeidserfaring og personalia opplysninger.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det finnes mange varianter og den bør ikke være mer enn på 2 sider.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
En god CV inneholder følgende.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1. Navn og personalia�⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. Bilde�⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3. Nøkkelkvalifikasjoner�⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
4. Språk�⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
5. Utdanning�⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
6. Arbeidserfaring�⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
7. Referanse�⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Navn: ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Adresse: ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
E-post: ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tlf: ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
født: ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
sivilstatus: (kan sløyfes).⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Bilde; Du trenger ikke bilde, det er valgfritt men en fordel. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Bruk et godt bilde av deg, smil og vis tenner.⁣ 😀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Nøkkelkvalifikasjoner er kanskje den vanskeligste delen å skrive om. ⁣🔑⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du skal kort introdusere deg med det som er passende på hva du er god for.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ikke beskriv deg med noe som ikke stemmer på deg.⁣ ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
4⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Språk. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
feks⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Norsk. Morsmål⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Engelsk. Flytende⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tysk. Godt.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
5⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Utdanning ⁣ 📚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
(det nyeste øverst).⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
6⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Arbeidserfaring⁣ ✎⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det nyeste øverst.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
7⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Referanse⁣ 🙋‍♀️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det beste er å skrive ⁣«referanse fås på forespørsel».⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣🍀Trykk på lagre-knappen til høyre under bildet så har du listen foran deg når du skal skrive CV din. 🍀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#teamwork#mindset#familie#flow#stavanger#trivsel#kurs#jobb#inspirasjon#energi#firma#jobbsøk#arbeidsmiljø#utpåtur#angst#fokus#karriere#dagens#motivasjon#jenterheierpåjenter#hverdagslykke#nyemuligheter#fremsnakk#pause#shapeupnorge#jærbladet#mandag#høst#november⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


0

Birgit Strand, Rekruttering

Arbeidsgiver ! 🙋‍♀️⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvordan ivaretar du dine ansatte?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Her er en sjekk liste:⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Aktiv Lytting.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Bort med støy – mobilen, pc!⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvor er mobilen? Ikke titt ned i den!⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fri still hjernen din – konsentrer deg om den ansatte.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Klarer jeg å følge med på hva den andre sier?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kommunikasjon⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Som aktiv lytter, still gode spørsmål.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Åpne spørsmål skaper refleksjon.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣Åpne spørsmål kan man ikke svare ja eller nei på.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hold en god dialog ved å ha fokus på budskapet og at alle skal ha muligheten for kunne si noe.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tilstedeværelse⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hva er du?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Er du fysisk tilstede? ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvor er dine tanker?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣Fokus⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Bestem deg for å ha fokus for ett tema, en sak, osv.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Feedback og tilbakemelding⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Feedback = ferskvare⁣!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvor ofte gir du feedback?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Formålet med feedback er at det gis for å hjelpe og at den må være oppriktig.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Reflekter også over;⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Har jeg som leder gitt feedback som gav motivasjon?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
LAGRE denne ved å trykke på flagget under bildet.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Så har du tipsene.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#rekruttering#arbeidsglede#arbeidsmiljø#arbeidsgiver#lønn#bemanning#recruitment#personal#utvikling#psykologi#lederskap#Bedrift#fakta#trivsel#fokus#Lykke#venner#firma#helse#mål#info#newgoals#kommunikasjon#struktur#mentor#stavanger#fredag#jærbladet#høst#skog

Rogaland
2

Birgit Strand, Rekruttering

Jeg møter mange jobbsøkere. 🙋‍♀️⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og felles for mange av dem er at de er ikke nok «synlige».⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
De tør ikke gå ut med sin CV.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
De opplever at det er utenfor deres komfortsonen å gå med CV’en sin til «fremmede» bedrifter.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Men det er et av mine tips til deg som er jobbsøker.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🔥⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Gå og del ut din CV!⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Selvfølgelig vil du få mange med svaret «nei» vi trenger ikke deg nå.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Men for hvert nei er du nærmere et ja!⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Så del ut din CV for «plutselig» er det noen som har behov for deg og din kompetanse.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#rekruttering#arbeidsglede#arbeidsmiljø#arbeidsgiver#lønn#bemanning#recruitment#personal#utvikling#psykologi#lederskap#Bedrift#fakta#trivsel#fokus#Lykke#venner#firma#helse#mål#info#newgoals#kommunikasjon#struktur#mentor#stavanger#arbeidssøker#jobbsøker#hverdagslykke


3

Birgit Strand, Rekruttering

Hvordan ser motiverte mennesker ut?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hva tror du?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Har du sett motiverte menneske?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jeg har. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
De gløder og de brenner for det som de holder på med akkurat der og da. ⁣ De har tilstedeværelse.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ja, rett og slett gløder.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Øynene stråler⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Munnen smiler⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Kroppen er rank og rett⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Gangen er lett og ledig⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Stemmen er behagelig og god å høre på⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Rynkene er glattet ut⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Bevegelsene er behagelige og litt dansene⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
OG DE SPARER IKKE PÅ GODE ORD!⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvem vil du gi noen gode til i dag?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#rekruttering#arbeidsglede#arbeidsmiljø#arbeidsgiver#lønn#bemanning#recruitment#personal#utvikling#psykologi#lederskap#Bedrift#fakta#trivsel#fokus#Lykke#venner#firma#helse#mål#newgoals#kommunikasjon#struktur#mentor#stavanger#kontor#shapeupnorge#jentersomheierpåjenter#jobb#godeord⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Rogaland
0

Birgit Strand, Rekruttering

Fakta om latter!⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
😀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Positive følelser stiger med 17 %.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
😀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fjerner hodepine, fordi det frigjør endorfiner som gir følelse av oppstemthet.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
😀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Latter er god hjertemedisin, ifølge amerikanske forskere. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
😀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ler du 15 minutter om dagen, har det en svært god effekt på blodsirkulasjonen.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
😀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Latter gir de indre organene massasje.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
😀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
En lattersalve kan øke hjertets slagfrekvens med opptil 50 slag per minutt.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
😀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pulsen stiger og synker på bare 3-4 sekunder før og etter latteren.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
😀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Enkelte leger mener 100-200 latterepisoder per dag kan tilsvare 10 minutt jogging.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
😀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Blodsirkulasjonen blir bedre og oksygeninntaket øker hvis du ler ofte.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🙋‍♀️⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Barn ler 400 ganger mer enn oss voksne i løpet av en dag!⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Sett et smilefjes i kommentarfeltet, hvis du har fått deg en god humoristisk latter i dag.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#Ledelse#Arbeid#Kommunikasjon#Kvinne#latter#kontor#hverdag#sterk#stol#hverdagsglede#fakta#trivsel#kurs#fokus#jobb#inspirasjon#kvalitetstid#glede#leadership#yoga#motivasjon#Lederskap#lykke#smile#arbeidsglede#kjole#shapeupnorge#jobb#mandag#mestring⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Jæren
8

Birgit Strand, Rekruttering

Hvordan er du i møte med andre mennesker?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Visste du at det tar 3 til 7 sekund på å få ett inntrykk av et annet menneske?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vi gjør oss opp en mening på hva vi liker og ikke liker.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og når du da skal i et intervju, bør du ha tenkt over på forhånd;⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hva sier du?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvordan oppfører du deg?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvordan ser du ut?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Alt dette spiller inn for at din nye arbeidsgiver skal få ett godt inntrykk av deg.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Husk at kroppen «snakker» med 70 % og at ord og språk har en betydning på 30 %.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣Fortell i kommentar feltet;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Så hva vil du fremheve?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👇⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
PS; Trykk på lagre-knappen til høyre under bildet, så har du notatet foran deg når du neste gang skal i et intervju!⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#rekruttering#arbeidsglede#arbeidsmiljø#arbeidsgiver#lønn#bemanning#recruitment#personal#utvikling#psykologi#jobbsøk#Bedrift#fakta#trivsel#fokus#Lykke#venner#firma#helse#mål#info#inntrykk#kommunikasjon#mentor#stavanger#strikkedilla

Rogaland
0

Birgit Strand, Rekruttering

Jeg får ikke jobb! 🔥⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Historie fra hverdagen.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Sist uke møtte jeg h*n som ikke får jobb.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hva gjør du? Spurte jeg.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
«Jeg er så heldig og får komme til intervjuer».⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ok, sa jeg. Så da skriver du gode søknader og har en god CV.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
«Ja, det hadde h*n».⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ok hva gjør du mer?⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
«Jeg kommer i god tid til intervjuet, og alt er bra. ⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Men når jeg skal gå, så sier de til meg at de har en kandidat til stillingen.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Da blir jeg så forbannet».⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jeg tror ganske sikkert at det var en stor årsak for at h*n ikke kom videre og fikk jobben.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Under hele samtalen med vedkommende brukte h*n ord som slett IKKE er bra å bruke i samtale med din fremtidige arbeidsgiver.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tips:⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tenk over ord-bruken din og ikke bruk fy ord.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#rekruttering#arbeidsglede#arbeidsmiljø#arbeidsgiver#lønn#bemanning#recruitment#personal#utvikling#psykologi#lederskap#Bedrift#fakta#trivsel#fokus#Lykke#venner#firma#helse#mål#info#newgoals#kommunikasjon#struktur#mentor#stavanger#jobbsøk#mandag#arbeidsledig#streetpaint

Stavanger, Norway
2

Birgit Strand, Rekruttering

Hva er et bemanningsbyrå?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jeg har fått noen spørsmål og vil kort fortelle litt fakta om oss.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌍⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Et bemanningsbyrå er et selskap som ansetter arbeidstakere for å leie dem ut til andre arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vi er formelt sett arbeidsgiver, men arbeidstakerne utfører arbeid for den bedriften de er innleid hos. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det er denne bedriften som har styringsrett og også ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌍⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hva gjør et bemanningsbyrå?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vi leier ut til kunder som har korte eller lengre midlertidige behov for arbeidskraft. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dette kan være oppdrag som er av kortere eller lengre oppdrag og kanskje store prosjekter som går over måneder og år. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Noen kunder trenger bare 1 person, mens andre trenger langt flere. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
OG dette er hva jeg gjør for deg og din bedrift:⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Jeg hjelper deg til å finne rett personal og med rett kompetanse".⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ta gjerne kontakt for mer info.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Send meg en DM.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#rekruttering#arbeidsglede#arbeidsmiljø#arbeidsgiver#lønn#bemanning#recruitment#personal#utvikling#psykologi#lederskap#Bedrift#fakta#trivsel#fokus#Lykke#venner#firma#helse#mål#info#newgoals#kommunikasjon#struktur#mentor#stavanger#torsdag#grundermamma

Time, Norway
0

Birgit Strand, Rekruttering

4 FORDELER ved å LEIE inn personal.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du betaler bare for tiden de jobber.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Når du leier inn personal betaler du kun for de timene den ansatte jobber.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Timesprisen er på forhånd avtalt med kontrakt.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ved prosjekter eller andre akutte og kortsiktige behov, er innleie til stor fordel.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du slipper å betale sykepenger og andre sosiale kostnader.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Skulle den innleide personen bli syk, så slipper du å betale. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det samme ved ferie.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Altså; sykepenger, feriepenger og andre sosiale kostnader er det vi i utleie-byrået som må stå for.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du slipper å administrer lønna.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vi tar oss av all lønningsarbeid, innsending av a-meldinger, føring av timer og kjøring av lønnssystemer.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dette slipper du, når du leier inn personal fra oss.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du kan ta imot alle dine nye kunder.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tenk om du får nye oppdrag og må si nei til nye kunder fordi du har ikke nok personal.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Prosjekter og arbeidsmengder kan variere og da er det godt å kunne leie inn slik at du med din bedrift kan få salg og resultater.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣Ta gjerne kontakt i dag for en prat om innleie er noe for deg og din bedrift.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣(bildet er fra Ålgård Offset)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#teamwork#mentor#communication#familie#pause#stavanger#shapeupnorge#inspirator#dialog#undervisning#vestlandet#helse#karriere#velvære#mål#jentersomheierpåjenter#struktur#psykologi#mestring#strategi#jærbladet#rogaland#arbeidsmiljø#arbeidsgiver#tirsdag#grundermamma

Ålgård
0

Birgit Strand, Rekruttering

Skriv en god jobbsøknad 🔥⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du må fange interessen kjapt hos arbeidsgiveren, fordi de bruker kun 30 sekunder til ett minutt på å lese din jobbsøknad.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og du skal få arbeidsgiveren til å ønske å kalle inn nettopp DEG til intervju.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🔥Bruk tid i å skrive en god søknad.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
I begynnelsen av søknaden skal du skrive hvor du har sett stillingen. Deretter hvorfor du er den rette personen de er på jakt etter.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Les stillingsannonsen godt, hva er det de er på jakt etter, hvilke kompetanse er det de ønsker du skal ha. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Husk også at det arbeidsgiveren vil vite er hvorfor du har søkt!⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvorfor du mener du er kompetent til denne jobben.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvorfor du er kvalifisert til jobben.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Få frem hvorfor er du motivert til denne jobben og sørg for å få frem at du passer til jobben.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tenk følgende når du skriver søknaden på hva du kan være med på å utrette for firmaet. Altså hva du kan være med å bidra med.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Skill deg ut i søknaden ved å være litt personlig og ditt originale og ærlige deg.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ha en god avslutning på søknaden, du trenger ikke skrive at «du stiller til intervju» det vet arbeidsgiveren at du vil. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Men «Jeg ser frem til å høre fra dere. Med vennlig hilsen…», er en avslutning som tilfredsstiller kravet til en god søknad.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Sjekk søknaden din før du sender den avgårde, at den ikke inneholder skrivefeil. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ikke skriv og fremheve noe du ikke kan og har kvalifikasjoner til. ⁣Det er greit med litt selvskryt, men ikke overdriv.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🍀Trykk på lagre-knappen til høyre under bildet så har du notatet foran deg når du skriver søknaden. 🍀⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#coach#mentor#familie#pause#stavanger#strikkedilla#inspirator#dialog#livskvalitet#undervisning#vestlandet#helse#karriere#velvære#mål#jentersomheierpåjenter#struktur#psykologi#mestring#strategi#motivasjon#mestring#jærbladet#jobbsøker#jobbsøknad#smil#intervju

Jæren
2

Birgit Strand, Rekruttering

Flere gode grunner til å jobbe via et bemanningsbyrå. 🦋 ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🙋‍♀️⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Relasjonsbygging.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Du møter nye mennesker.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Du får et utvidet nettverk, som kanskje kan hjelpe deg videre.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Du får innholdsrike dager med andre mennesker.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Du lærer noe om andre folk og deres erfaringer.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🙋‍♀️⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fysisk og psykisk⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Du holder deg i aktivitet.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Kropp og hjerne trenger å bli brukt og det er viktig å få tilfredsstilt disse behovene.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Det er meningsfullt å ha noe å gå til i hverdagen.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Latskapen får ikke tatt over. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🙋‍♀️⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Arbeidserfaring⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Du får erfaring og praksis.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪️Du viser at du er villig til å jobbe.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👇⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Registrer din CV i dag hos oss,⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👇⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Se link i bioen⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#Inspiration#Business#Norge#Mor#Venner#hjem#motivation#nærvær#balanse#visdom#øyeblikk#refleksjon#læring#forskning#barnehagelærer#utvikling#vilje #suksess#relasjonsledelse#bemanning#jobb#hverdagslykke#rogaland#relasjonsbygging


4

Birgit Strand, Rekruttering

Å jobbe med bemanning og rekruttering er spennende. ⁣

🍂⁣
I dag var jeg på besøk hos @nordicsteelgroup
🍂⁣
Tusen takk for informativ og god omvisning. ⁣
Og læring. ⁣

⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
#Ledelse#Arbeid#Kommunikasjon#hverdag#sterk#vind#fakta#trivsel#kurs#fokus#jobb#inspirasjon#kvalitetstid#glede#leadership#motivasjon#Lederskap#Onsdag#jæren#fabrikk#bemanning#rekruttering

Nordic Steel As
0

Birgit Strand, Rekruttering

Gode grunner til å jobbe via et bemanningsbyrå.🦋⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🔵⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Er du på jakt etter drømmejobben din? ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Men har ikke funnet den enda.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og i mellomtiden bare driver du rundt uten å gjøre noe?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du er kanskje på jakt etter en fast jobb og vet ganske godt hva og hvor du vil jobbe, men har enda ikke funnet stillingen. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kanskje det tar en stund før du finner den og da kan det være lurt å ta på seg engasjementer via et bemanningsbyrå.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fordi:⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du tjener penger og du viser (på cv’en din) at du er engasjert og villig til å jobbe.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det er en fordel å ikke ha så mange hull på cv.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og visste du at ofte så utlyser ikke bedriftene stillingene en gang, men ansetter kandidater som de har leid inn. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vis din fremtidig arbeidsgiver at du er aktiv på arbeidsfronten med forskjellig oppdrag.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du får også prøvd ut andre yrker og nye ting og får sjekket ut om du trives med det. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣👇⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Registrer din CV i dag hos oss,⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👇⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Se link i bioen⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#familie#relasjoner#hverdagslykke#strikke#hverdagsgleden#arbeid#trening#kurs#foredragsholder#takknemlig#barnehage#lederskap#firma#grundermamma#jærbladet#stavanger#kvalitet#flow#inspirasjon#detgodeliv#velvære#rekruttering#bemanning#shapeupnorge#jentersomheierpåjenter#søknad#jobb

Jæren
1

Birgit Strand, Rekruttering

Arbeidsledig🙋‍♀️⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du er uten jobb og du føler du har lange dager?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Her er noen tips og råd til deg.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det aller viktigste er å ikke parkere seg i sofaen fremfor tv/pc.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Behold en god døgnrytmen og gjør noe som gir mening i jobbsøker prosessen.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Stå opp til faste tider og legg deg til faste tider.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Plutselig får du en jobb og da er det greit å ha en god døgnrytme⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hold deg i aktivitet.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Gå turer hver dag, det klarner hodet og kroppen får god bevegelse.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tankene dine er ikke så "tunge" av å gå tur, snarere det motsatte.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kanskje du får noen gode ideer?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
All forskning sier at tankevirksomheten blir «klarer» ved å gå tur ute i naturen.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kroppen din og hodet ditt jobber bedre sammen.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Søk på jobber.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Gå inn på nettsiden til bedrifter, sjekk om det ligger ute en stilling ledig.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🔥⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Gå med cv din til der du vil jobbe. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Lever cv fra deg og vær klar for et spontant intervju.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Les mitt tidligere innlegg om å skrive en god cv.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Visste du at du kan legge inn cv din hos Realpeople.no?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Se link i bio’en.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
HUSK også å:⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
➥Nettverke.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
➥Vær ute blant folk.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
➥Fortell at du søker jobb.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
➥Spør om hjelp.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Uansett hold deg i aktivitet.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🍀Trykk på lagre-knappen til høyre under bildet så har du notatet foran deg når du litt motivasjon. 🍀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#coach#mentor#familie#pause#stavanger#shapeupnorge#strikkedilla#inspirator#bøker#dialog#enneagram#livskvalitet#undervisning#vestlandet#helse#karriere#velvære#mål#jentersomheierpåjenter#struktur#psykologi#mestring#strategi#jærbladet#motivasjon#jobbsøker#utpåtur⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣

Rogaland
0

Birgit Strand, Rekruttering

Sjekk stillingsannonsen🔥⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Sjekk alltid ut stillingsannonsen på følgende;⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Har jeg kompetanse til de arbeidsoppgavene som de søker etter?"⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vær sikker på at det er oppgaver du har kompetanse til å håndtere.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Er det noe du lurer på angående bedriften, gå inn på bedriften sin nettside og sjekk ut.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det er viktig å gjøre reasearch før du søker.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og er du ennå usikker, så kan du ringe og spørre dem hva de mener med arbeidsoppgaven.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Skriv en god CV. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
(se mitt tidligere innlegg på å skrive en god CV).⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Skriv god søknad.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
(og aldri mer enn på en side)⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Nyttige tips?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
skriv en emoji i kommentar.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#teamwork#coach#mentor#communication#familie#pause#interiør#stavanger#shapeupnorge#strikkedilla#bøker#dialog#enneagram#livskvalitet#undervisning#vestlandet#helse#karriere#velvære#mål#jentersomheierpåjenter#struktur#psykologi#mestring#strategi#kaffekopp#pc#venninner⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Grand Hotell Egersund, Show og underholdning
1

Birgit Strand, Rekruttering

Hvorfor skal vi ansette deg?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Et spørsmål som er helt vanlig å få. 🙂⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tenk nøye gjennom dette før du går inn i intervjuet.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dette spørsmålet stilles fordi du nå skal overbevise dem, at du er den rette personen.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det gir deg en unik mulighet til å kunne fortelle «alt» om deg.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🔥⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Men før du går i intervjuet. Må du ha sjekket litt ut om bedriften og stillingsannonsen deres.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvilke oppgaver er det denne stillingen innehar, hva er det som kreves til denne jobben.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
(Og disse kvalitetene har du og forhåpentlig helt sikkert, ellers hadde du ikke fått kommet inn til intervju.)⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fortell om deg selv med dine ressurser og sterke sider.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fortell om andre tilbakemeldinger du har på dine tidligere arbeidsinnsats, hvis du synes det er vanskelig å skryte av deg selv.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Har du løst lignende utfordringer/jobber før?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fortell om det hvordan det var og gikk.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
«Jeg mener jeg er rett person for denne stillingen, fordi....» ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🔥⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det er lov å være skrytestolt. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det er faktisk nå du SKAL skryte av deg selv. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Husk du skal selge deg inn.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Lykke til.🍀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#jobbsøk#intervju#kvalitet#arbeidsmiljø#hverdagslykke#jobblykke#inspirasjon#motivasjon#karriere#trening#jentersomheierpåjenter#hverdagen#lykke#trening#firma#bedrift#bemanning#familie#pause#stolt#ledelse#strategi#rogaland#Jæren#skole#glede#strikking#grundermamma#coach#arbeid⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Jæren
1

Birgit Strand, Rekruttering

Tenkte det var greit med en presentasjon, nå som flere følgere har kommet til. 🌼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jeg heter Birgit.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jeg er 55 år og driver Realpeople Jæren.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Med Bemanning og rekruttering.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jeg er gift og har 4 voksne barn og 3 stk. farmorgull.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og Ja, barnebarn er livets dessert. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Bor på Jæren og liker meg veldig godt både på fjellet og ved stranden.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og du finner meg ofte på treningssenteret.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jeg er utdannet som barnehagelærer og har også en master i Ledelse.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
(+ litt annet også) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Liker å jobbe med mennesker.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Et av mine fagfelt er relasjonskompetansen;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kommunikasjon – Motivasjon – Holdninger⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvordan er vi i møte med andre mennesker.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
(Du finner meg også på ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
@birgitstrand1 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Som Leder Mentor, Coach og kurs- og foredragsholder. )⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvis jeg skal beskrive meg selv med 3 ord;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Sta, Sterk og Blid.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🔥⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Del gjerne 3 ord på hvem du er.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Elsker å bli kjent med nye mennesker og skape nye relasjoner.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ha en fin dag videre.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#familie#relasjoner#hverdagslykke#strikke#hverdagsglede#arbeid#trening#kurs#foredragsholder#takknemlig#barnehage#lederskap#firma#grundermamma#jærbladet#stavanger#kvalitet#flow#inspirasjon#detgodeliv#velvære#rekruttering#bemanning#shapeupnorge

Jæren
2

Birgit Strand, Rekruttering

Alltid kjekt å få komme til @jærenindustripartner ⁣

🌱⁣
I dag snakket vi om hvordan det er å gå intervju. ⁣

Hva skal en være seg bevisst på. ⁣

🌱⁣
At kroppsspråk har en verdi på 70 %. ⁣


«I dag har vi igjen hatt besøk av Birgit Strand fra @realpeople_bemanning som har snakket med våre jobbsøkere om jobbintervju.»⁣
#teamwork#coach#mentor#communication#familie#pause#interiør#stavanger#shapeupnorge#strikkedilla#inspirator#bøker#dialog#enneagram#livskvalitet#undervisning#vestlandet#helse#karriere#velvære#mål#jentersomheierpåjenter#struktur#psykologi#mestring#strategi#onlinekurs#konflikt#foredragsholder

Jæren Industripartner AS.
0

Birgit Strand, Rekruttering

Her er hva du vil bli spurt om på et intervju.‼️⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du skal på et jobb intervju og da er det smart å ha forberedt seg litt.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
De finnes ikke fasitsvar på hvilke spørsmål du vil få. Men tenk uansett igjennom på hva du vil si og fortelle om. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vær ærlig, det lønner seg.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du kan bli spurt om mye og lite, det avhenger av den som intervjuer deg.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Her er noe om hva du kan forvente deg å bli spurt om og bedt om å si noe om:⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Fortell og beskriv deg selv, hvem er du.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Hva er dine sterke sider?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Hva er dine svake sider?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Hvordan bli du motivert?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Hvordan takler du konflikt?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Hvordan takler du stress?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Hvorfor søkte du på denne stillingen?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Hvilken utdanning har du?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Hvilke mål har du her i livet?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Hvor godt jobber du i team?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Hva gjør du fritiden?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✓ Er det noe du vil fortelle oss som vi burde vite noe om?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du tenker kanskje at mange av disse spørsmål kan de da lese seg til svar på CV. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og ja det kan intervjueren, men de vil veldig gjerne høre det fra deg. 😀⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
De vil høre hvordan du ordlegger deg og kanskje også for at du skal bli noe mindre nervøs (hvis du er det).⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Husk uansett at det er kun mennesker de som stiller spørsmål også.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🦋⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Lykke til.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
❗️❗️ Lagre dette ved å trykke på flagget under bildet, så er du bedre forberedt.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#Newgoals#Info#Personal#Flow#Trening#Foredrag#Respekt#Kvalitet#Styrke#Teamwork#Resultat#Familieliv#Firma#Detaljer#Takknemlig#Leaders#Jæren#Inspirasjon #Mentaltrening#hverdagsglede#detgodeliv#aktivejenter#bemanning#shapeupnorge⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Jæren
0

Birgit Strand, Rekruttering

Dette spør arbeidsgiveren om på referanse-sjekken.⁣🗝⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Mange spørsmål vil bli stilt til en som er referanser. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det er normalt å stille om følgende;⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✎Hvor lenge vedkommende har kjent deg?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✎Hvilke arbeidsoppgaver du har hatt?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✎Hvorfor du fikk jobben?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✎Hvilke styrker og egenskaper som beskriver deg?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✎Hvordan er ditt engasjement i jobben?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✎Hvordan du takler stress?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✎Er du pliktoppfyllende, møter til rett tid etc.?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✎Hvordan er du til å samarbeide med?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✎Sykefravær?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✎Ville vedkommende ansette deg en gang til?⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det siste spørsmålet er av kjempestor betydning!⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Gode referanser kan være avgjørende for om jobben blir din. ⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tenk nøye gjennom hvem du velger ut som din referanser.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ikke ta lett på denne oppgaven, det gjelder din fremtid.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
❗️❗️⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Lagre dette ved å trykke på flagget under bildet, så er du bedre forberedt.⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#teamwork#mentor#communication#familie#pause#stavanger#shapeupnorge#kaffe#inspirator#bøker#dialog#livskvalitet#vestlandet#helse#karriere#velvære#mål#jentersomheierpåjenter#struktur#psykologi#mestring#strategi#bemanning#rekruttering#jærbladet⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


0

Birgit Strand, Rekruttering

Stopp opp👇 og sjekk hva dine referanser sier om deg. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vurder alltid hva din referanse vil si om deg.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
📚
En referanser er en person som kjenner deg og hvordan du var på jobb og hva du bidrog med.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🥇
Gode referanser kan være avgjørende for om jobben blir din. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det viktigste er om referansene bidrar til å styrke din posisjon som den best egnede kandidaten.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱
Du er aktiv på å søke jobber og trenger referanse, derfor skal du vurdere din referanser nøye.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱
Sjekk med referenten om de VIRKELIG vil/kan stå som referanser.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🥇
OG sjekk ut hva din referent vil si om deg.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Spør vedkommende;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hvordan vil du beskrive meg som person, medarbeider og kollega?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hva vil du beskrive som mine sterkeste ferdigheter – hva er jeg god til?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱
Når du vet dette, stiller du også sterkere på intervjuet.
Du kan spille på disse verdiene og/eller kanskje er du ikke klar over dem helt selv.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Synes du er skummelt å spørre om det?
Spør allikevel!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fordi en referent skal ha laget seg et bilde av deg og som er til det beste for deg.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Spør vedkommende også om ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hva du kan bli bedre på?
Slik at du vet hva du kan utvikle deg mer på.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✔️
Ha kun referanser som er til det beste for deg og kan hjelpe deg med ny jobb. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du vil jo ha jobben.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🔷
Lagre dette, ved å trykke på flagget under bildet, så er du bedre forberedt.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#teamwork#coach#mentor#communication#familie#pause#interiør#stavanger#shapeupnorge#strikkedilla#inspirator#bøker#dialog#enneagram#livskvalitet#undervisning#vestlandet#helse#karriere#velvære#mål#jentersomheierpåjenter#struktur#psykologi#mestring#strategi#jærbladet#grundermamma

Bryne, Norway
4

Birgit Strand, Rekruttering

Her mine 3 tips på hvorfor du ikke skal sette opp referanse på din CV. 👌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Referanse skal du oppgi når du kommer til intervjuet.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fordi;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌼
1- Du har fått informert din referanse at du skal i intervju.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Referenten din er bedre forberedt når du ringer og forteller at du skal på intervju nå.
Og du kan få fortelle hvilke stilling du har søkt på.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌼
2- Du kan ha fått flere nye referanser.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kanskje du har satt opp referanser som ikke husker deg lenger.
Og du har fått noen som kan gi deg bedre referanse.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌼
3- Bedriften kan ikke ringe referansen før etter at du har vært på intervjuet!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ikke gi dem mulighet til å ringe referanse før de har fått snakket med deg.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱
Når du er på intervjuet vil du ha anledning til å fortelle om hvilke relasjoner du har til referenten, når du var ansatt der og hva du gjorde der.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🧩
Lagre dette ved å trykke på flagget under bilde, så er du bedre forberedt.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#inspirasjon#jobbsøk#rogaland#jærbladet#kontor#Nærvær#tilstedeværelse#motivasjon#visdom#øyeblikk#refleksjon#læring#forskning#bemanning#strikkeglede#jentersomheierpåjenter#turglede#lykke#takknemlig#utfordring#karriere#hund

Rogaland
1

Birgit Strand, Rekruttering

Jeg elsker notatbøker. 👍⁣

Denne fikk jeg i dag, da jeg var på besøk hos @jærenindustripartner.⁣


Jeg snakket om det å skrive en god CV. ⁣

(Du kan lese i ett av mine tidligere innlegg på hvordan en god CV bør være.)⁣

Jeg får aldri nok av notatbøker.⁣

Det er noe eget med det skrevne ord på papir.⁣

Hvordan er det med deg?⁣

Bruker du notatbøker?⁣
 #Info#Personal#Flow#Trening#Foredrag#Respekt#Kvalitet#Styrke#Facts#Resultat#Familieliv#Firma#Detaljer#Takknemlig#Jæren#Inspirasjon#jobbsøk#Mentaltrening#hverdagsglede#detgodeliv#aktivejenter#arbeid#kurs#lykke#Ledelse#grundermamma

Jæren Industripartner AS.
9

Birgit Strand, Rekruttering

Faglig påfyll. ⁣

Akkurat nå venter jeg på bilen min. ⁣

Jeg prøver å utnytte enhver anledning som blir ledig til faglig påfyll. ⁣

Jeg tenker at man kan aldri få nok påfyll av kunnskap. ⁣

Jeg elsker bøker fremfor lesebrett og lydbøker. ⁣

Lydbøker bruker jeg når jeg går tur eller sitter og strikker. ⁣

Men det er noe eget med bøker. ⁣
Følelsen om ta på boka, lukte..😊⁣

Har du det sånn?⁣


Fyller du deg med kunnskap?⁣
Hva liker du bøker, lesebrett eller lydbøker?⁣#Inspiration#Business#Workshop#Norge#Mor#Venner#hjem#motivation#nærvær#balanse#visdom#øyeblikk#refleksjon#læring#forskning#barnehagelærer#utvikling#vilje #suksess#relasjonsledelse#strikkedilla#kunnskap.

Hegre Auto As
0

Birgit Strand, Rekruttering

Min jobb hverdag.😊 Jeg heter Birgit Strand og jobber i Realpeople Jæren som er et bemanning og rekrutteringsbyrå.

I dag har jeg vært ute på kundebesøk.
Da går jeg rundt og banker på dørene til bedrifter.

Presenterer meg og spør dem hvordan søker dere etter folk?
Har de behov for flere folk på jobb?
Og om kan vi hjelpe dem?

Jeg skal ærlig innrømme at jeg syntes det var ganske kleint til å begynne med og gå rundt å banke på «fremmende» dører.

Men nå synes jeg det er spennende. 😊
Treffer som regel alltid høflige og hyggelige mennesker.

Og som Coach vet jeg jo at alle liker å snakke om seg selv og bedriften sin. 😊
Så egentlig er det ikke vanskelig å få dem på talefot.

I dag fikk jeg et oppdrag på finne rett personell.
Da er inn på kontoret og begynne detektiv arbeidet.
Søke i databaser og bruke nettverket.

Et tips til deg som er jobbsøker; legg igjen din CV der du kan.
F.eks. i vår database, se link i bioen.
Har du Linkedin er det viktig at du oppdaterer også denne siden.

Lurer du på hvordan du skal gå frem, send meg en DM så kan vi prates.

#teamwork#coach#mentor#communication#familie#pause#interiør#stavanger#shapeupnorge#strikkedilla#inspirator#bøker#dialog#enneagram#livskvalitet#undervisning#vestlandet#helse#karriere#velvære#mål#jentersomheierpåjenter#struktur#psykologi#mestring#strategi#jærbladet#rogaland

Rogaland
1

Birgit Strand, Rekruttering

Søk på nok jobber.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ikke gi opp, søk videre.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱Aller først, lag deg en ryddig og god CV.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱Sett deg ned og lag en liste på hvor har du lyst til å jobbe.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Etterpå søker du bedriftene opp på nettet, kanskje lyser de ut din stillingen akkurat nå. 😀
Det er mange bedrifter som legger ut stilling ledig på sine nettsider.
Ikke alle legger ut på finn eller i avisen.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱Fortell nettverket ditt om at du leter etter arbeid.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Mange får jobb gjennom sine nettverk.
Gå ut og møt folk på kulturtreff, frivillighets sentraler o.l.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Be andre om hjelp og fortell om at du er på jobb søk.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱TA med deg din CV og gå til bedriften, spør om du kan få snakke med den som er ansvarlig for personal og bemanning.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det er helt innafor å levere CV din til bedrifter.
Du kan bare få et nei og vit da at du er nærmere et ja etterhvert!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱Legg også igjen din CV på bemanningsbyråer, de har som regel databaser som de bruker å lete i etter rett personal.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🧩 Trykk på lagre-knappen til høyre under bildet, så har du notatet foran deg når du leter etter jobber. 🧩
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#Newgoals#Info#Personal#Flow#Trening#Foredrag#Respekt#Kvalitet#Styrke#Facts#Teamwork#Resultat#Familieliv#Firma#Detaljer#Takknemlig#Leaders#Jæren#Inspirasjon #Mentaltrening#Egentid#hverdagsglede#detgodeliv#aktivejenter#rogaland#jærbladet

Jæren
0

Birgit Strand, Rekruttering

Før du skal til et intervju er det lurt å forberede seg litt.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Her er 3 tips på hva du kan gjøre;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱Les om bedriften på nettet.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Skaff deg litt informasjon om bedriften, hvem som jobber der, hva har de gjort. osv
Antagelig vil de på intervjuet fortelle deg alt dette, men det er ikke sikkert du får med deg alt på en gang. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱Lag deg en liste på spørsmål du vil stille og det du lurer på.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Når du kommer med spørsmål, viser du at du er engasjert og interessert.
Og du lurer helt sikkert på noe, ikke være redd for å spørre. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱Førsteinntrykket er viktig.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tenk litt over kleskoden før du går.
Ikke gå inn i en rolle som ikke er din, og bli kunstig.
Kle deg i det som du er komfortabel i, men ikke overdriv. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🧩Trykk på lagre-knappen til høyre under bildet, så har du notatet foran deg når du forbereder deg til intervjuet.🧩
Synes du dette var nyttig?
Skriv Ja hvis du mener det.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#teamwork#mindset#familie#flow#stavanger#trivsel#kurs#jobb#inspirasjon#energi#firma#strikke#angst#fokus#karriere#dagens#motivasjon#jenterheierpåjenter#hverdagslykke#nyemuligheter#fremsnakk#pause#shapeupnorge#jærbladet#onsdag

Jæren
0

Birgit Strand, Rekruttering

Du mangler kanskje noe i historikken din?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ikke la det stå tomt, arbeidsgiveren vil gjerne vite hvorfor der er hull.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Har du vært ute og reist 1 år?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Har du vært hjemmeværende / Permisjon?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Har du vært student?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
I militæret?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ja så skriver du det.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Er det andre årsaker til at du ikke har en sammenhengende jobbhistorie, så forsøk å forklare dette på en kort og grei måte. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du trenger ikke skrive alt i en CV, noe kan du spare til intervjuet.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Men sørg for at historikken din ser ryddig og strukturert ut.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🍀Trykk på lagre-knappen til høyre under bildet så har du notatet foran deg når du skal skrive CV din. 🍀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
En CV er et dokument og sammendrag på din utdannelse, yrkeskarriere, arbeidserfaring og personalia opplysninger.⁣
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#teamwork#coach#mentor#communication#familie#pause#interiør#stavanger#shapeupnorge#strikkedilla#inspirator#bøker#dialog#enneagram#livskvalitet#undervisning#vestlandet#helse#karriere#velvære#mål#jentersomheierpåjenter#struktur#psykologi#mestring#strategi#konflikt#jærbladet

Jæren
2

Birgit Strand, Rekruttering

En CV er et dokument og sammendrag på din utdannelse, yrkeskarriere, arbeidserfaring og personalia opplysninger.⁣

Det finnes mange varianter og den bør ikke være mer enn på 2 sider.⁣

En god CV inneholder følgende.⁣

1. Navn og personalia
⁣
2. Bilde
⁣
3. Nøkkelkvalifikasjoner

4. Språk
⁣
5. Utdanning
⁣
6. Arbeidserfaring
⁣
7. Referanse
⁣

1.⁣
Navn: ⁣
Adresse: ⁣
E-post: ⁣
Tlf: ⁣
født: ⁣
sivilstatus: (kan sløyfes).⁣

2⁣
Bilde; Du trenger ikke bilde, det er valgfritt men en fordel. ⁣
Bruk et godt bilde av deg, smil og vis tenner.⁣

3⁣
Nøkkelkvalifikasjoner er kanskje den vanskeligste delen å skrive om. ⁣
Du skal kort introdusere deg med det som er passende på hva du er god for.⁣
Ikke beskriv deg med noe som ikke stemmer på deg.⁣ ⁣

4⁣
Språk. ⁣
feks⁣
Norsk. Morsmål⁣
Engelsk. Flytende⁣
Tysk. Godt.⁣

5⁣
Utdanning ⁣
(det nyeste øverst).⁣

6⁣
Arbeidserfaring⁣
Det nyeste øverst.⁣


7⁣
Referanse⁣
Det beste er å skrive ⁣
«referanse fås på forespørsel».⁣

⁣🍀Trykk på lagre-knappen til høyre under bildet så har du listen foran deg når du skal skrive CV din. 🍀

#teamwork#mindset#familie#flow#stavanger#trivsel#kurs#jobb#inspirasjon#energi#firma#strikke#angst#fokus#karriere#dagens#motivasjon#jenterheierpåjenter#hverdagslykke#nyemuligheter#fremsnakk#pause#shapeupnorge#jærbladet#helg#lørdagRealpeople
4

Birgit Strand, Rekruttering

Hvem er Realpeople Jæren?

Vi holder til på Jæren og vil hjelpe deg med å finne rett personal til deg og din bedrift.

Realpeople er et bemanningsselskap som tenker nytt og annerledes rundt bemanning og rekruttering.

Ingen ordre er for liten eller for stor.

Vi har fokus på å levere den beste kompetansen, innenfor alle fagfelt.

Våre kjerneverdier er EKTE, ERFARENT og ENKELT.
For oss er det ikke bare ord, men noe vi strekker oss etter i hver leveranse.

EKTE
For Realpeople er ekte å være ærlig og oppriktig i vår framferd.
Vi driver vår forretning med en tro på at det å være ekte eller “hel ved” er det beste både for kundene og kandidatene.

Det innebærer at valg vi tar, står vi 100% inne for.

ERFARENT
Realpeoples nøkkelpersoner har lang erfaring i drift av konsulentselskaper og bemanning.

Vår erfaring sikrer at det tas kvalitative gode vurderinger ved valg av konsulenter til hvert oppdrag.

ENKELT
Bemanning skal ikke være vanskelig for deg.
Realpeople tar hånd om hele prosessen.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt på dm nå.
#bemanning#jæren#jærbladet#kompetanse#teamwork#bedrift#Info#Personal#Flow#Trening#Respekt#Kvalitet#Styrke#Facts#Resultat#Familieliv#Firma#rekrutering#jobbsøk#intervju#Friluftsliv#fokus

Realpeople
3

The end of the page