। ਸ• ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ।@sanmeet_chadha

🎂12 October
🏠ਜਲੰਧਰ

। ਦਗੇਬਾਜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ Loyal Blood ਨੀ । #college #pic 😎


6

#first_pic 😀😉


4

The end of the page