Thủy Tiên@tiend22

🙇 Hĩm 🙇
Very ordinary 👌

67 posts 440 followers 300 following

Thủy Tiên

Nếu a có yêu nói đi ngại gì =))))


13

Thủy Tiên

Nếu không muốn đi hết con đường
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn ...
❤❤❤


7

Thủy Tiên

Chẳng cần đôi cánh
Không mong nơi bầu trời
Chỉ cần ngày mới
Anh đưa em dạo chơi
#catba 🏞🏞🏞


0

Thủy Tiên

Nhờ được bạn bàn bên chụp cho cái ảnh , mất ngay chỗ chân người ta 😣😣😣 #camthuong #hanoingaymua


6

Thủy Tiên

Mị còn trẻ , Mị muốn đi chơiii 😭😭😭


6

Thủy Tiên

Ăn xong cái này là cai phô mai nguyên tháng luôn 😣😣😣 #cowboyjack


5

Thủy Tiên

Giải sầu nàooo


4