Đỗ Tú Oanh@tuoanhdo

6 posts 111 followers 97 following

Đỗ Tú Oanh

Hết mùng 👆 Tết 😄


7

Đỗ Tú Oanh

Xin âu lo không về qua đây...💜


0

Đỗ Tú Oanh

Cần 1 khoảng lặng cho riêng em thôi 😔


2

Đỗ Tú Oanh

Ai thíc Tiên Tiên, Erik, Min... Thì về vs đội của iem nào 😉😉


6

Đỗ Tú Oanh

Không mong đẹp lên chỉ mong mình đừng già đi 😍


1

Đỗ Tú Oanh

Chơi với cậu nốt hnay mai là đi làm roài:)


0

The end of the page