Zahra Monsef | زهرا مُنصف@zahramonsef

📚📸🎼

https://t.me/pas_tu

411 posts 5,288 followers 294 following

~
•مرا ببخش، من سالهاست دور مانده‌ام از تو...•
~ .
#براهنی


39


یادم به سنجاقِ پرتقالی رنگی افتاد که توی روزهای پنج‌سالگی گم‌اش کردم. بابا مرا برده بود تا دکتر. سرماخورده بودم و تب داشتم. توی راهِ برگشت دست بردم به موهایِ لَختم و آنجا که مامان دوتا سنجاقِ پرتقالی رنگ برایم زده بود را با انگشت‌هایِ پنج‌سالگی‌ام لمس کردم. دستم را بردم لای موهایم. بالا. پایین. پشتِ موها. توی یقه‌ام. روی شانه‌ام. نبود. یکی از سنجاق‌های پرتقالی رنگ نبود؛ و من برای اولین بار با مفهوم نبودن/ گم شدن/ از دست دادن، مواجهه می‌شدم.
به بابا گفتم که یکی از سنجاق‌های روی سرم نیست. گفتم که مطمئنم که مامان دوتایش را زده بود روی سرم.
بابا دستم را گرفت و مسیری را برگشتیم. همان راهی که پیاده آمده بودیم را. هیچ خبری از آن سنجاق پرتقالی رنگ نبود. قلبم مچاله شده بود، بغض رسیده بود تا پشتِ گلویم و گمان می‌کردم هیچ‌کس غمی به بزرگی غم من ندارد. دست بردم توی موهایم و آن یکی سنجاقِ تنها مانده را از موهایم جدا کردم. مشت کرد‌م‌اش توی دستم. جوری که مطمئن باشم از دستم نمی‌افتد. به خانه که رسیدیم سنجاق تنهایِ پرتقالی‌ام را یک گوشه از کشو قایم کردم و برایِ اینکه گم‌اش نکنم هیچ وقت دیگر به موهایم نزدم‌اش.
حالا بیست و یک سال است که آن سنجاق پرتقالی را با آن خاطره‌ی فقدانِ عمیق، حفظ کرده‌ام.
و این لنگه‌کفشِ کودکی، مرا یاد همان سنجاق انداخت و قلبم را مچاله کرد.
به این فکر کردم آن پسرکِ صاحبِ این لنگه کفش، چندبار مسیرِ رفته را برگشته است و لنگه کفش‌اش را جوریده است؟ و حالا با آن یکی لنگه کفشی که پیشش مانده چه کار می‌خواهد بکند؟
کاش می‌توانستم به او بگویم که کفشش اینجاست.
روی داشبورد یکی از تاکسی‌های فردوسی- کریمخان.
کاش پسرک با خودش فکر نکند که چیزی را از دست داده است...

Tehran, Iran
10

.
.
Untitled-Iran-2018

Iran
10

. .
~ کتابخانه را به هم ریخته‌ام. کتاب‌ها را پخش کرده‌ام کف اتاق. تابلوها را از میخ برداشته‌ام و گذاشته‌ام کنار در. گلدان‌ها را آب داده‌ام و به این فکر کرده‌ام که دومین سال گذران عمر در این جغرافیایِ کوچک و پر از تنهایی، سپری شد. جغرافیایی که اگر نداشتمش زندگی خشک و عبوس و روزمره می‌شد. جغرافیایی که رویای داشتنش بیست و سه سال همراهم بود و در بیست و چهارسالگی ساختمش.
می‌نشینم روی تخت. به دومین رویایی فکر می‌کنم که همین چند روز پیش خودم را رساندم به حقیقتش. به لمس کلاویه‌هایی که تا همین لحظه باور نمی‌کنم که برای من و به یمن حضور من نواخته می‌شد.
همچنان و همچنان به رویا فکر می‌کنم. به چهارچوبی که در ذهن دارم. به رنگ و نور و اتفاق‌هایی که باید برای من باشد.
چشمم می‌افتد به این قاب. به نوری که جنگلِ عکس را روشن کرده‌است. خودش را تا شانه‌های گلدان رسانده است و تصویرِ گلِ خشک شده‌ی توی قاب سفید رنگ را جان بخشیده است.
می‌دانم که خورشید عجول است. می‌دانم که اگر معطل کنم، این همه زیبایی را از چشمانم می‌دزدد.
تلفن همراهم را برمی‌دارم و اولین روز اسفند را چنین خوش رنگ و نور در حافظه‌‌اش ثبت می‌کنم. •

چشم می‌دوزم به تصویر ثبت شده‌ در صفحه‌ی گوشی‌ام.
به تمام روزهای گذشته فکر می‌کنم. به تمام روزهای آینده. به این عکس. عناصرش. آدم‌هایِ پشت عناصرش. و نشانه‌هایی که از هر سو دلتنگم می‌کند.
نور. نور. نور.
همین عنصر برای غرق شدن در دلتنگی و رویا کافی‌ست. غرق می‌شوم‌ در جان بخشیدن به رویایِ جاری‌ام. به لحظه‌هایی که باید بروم، باید دریچه‌ای باز کنم، باید بال در بیاورم و پرواز کنم... زیر لب می‌خوانم:
مرا گشایش چندین دریچه کافی نیست
هزار عرصه برای پریدنم تنگ است

سرم را که از گوشی برمی‌دارم، خورشید بساطش را جمع کرده‌ است و دیگر نوری روی دیوار نیست. آن چه در گوشی‌ام قابل مشاهده است، گذشته. و حال، جاری و بی اعتنا در حال سپری شدن است. .

Karaj
8

.
~ داشتید از خوبیِ این عکس حرف می‌زدید؛ با اشتیاق، با غرق‌شدگی عجیب در دنیای عکاسی.
~
بی هیچ شکی آموختن لذت‌بخش‌ترین اتفاق زندگی من است.
خوشا به جهانِ من که معلم‌های عزیزی چون شما را دارد، خوشا به دوشنبه‌ها و غرق شدن در لذتِ ناتمامِ تماشای عکس و گوش سپردن به کلامِ شیرین شما. ~ .
• [ثبت شود در آخرین روز از بهمنِ ۱۳۹۶- تهران]

Tehran, Iran
4


~
همه چیز آنجا تمام شد
که من از سمت تاریکی می‌آمدم
تو از سمت نور...
و ویرانه‌ای میان‌مان جا مانده بود. •
~

Mashhad, Iran
19

~
هزار کلمه گفتی‌ای و انگار هیچ نگفته‌ای. بر پیشانی شب شعری از بروسان می‌نویسی: «دستت را بر شانه‌ام بگذار
و مرگ را متوقف کن.
دارم می‌روم
دارم نامم را از دهان دنیا خالی می‌کنم»

زمان ضرب در هزار می‌شود و دلتنگی هم.


0


~

و من تو را به رنگ‌های گوناگون آرزو کردم ~

Gilan Province
15

~

پرچین، حالا به لهجه‌ی تو خواب می‌بیند. ~

Gilan Province
14


زندگی در روستا بی‌غل و غش است، به دور از دغدغه‌های شهری. «زیبایی» در روستا به جان همه چیز نفوذ کرده است، چشم که می‌چرخانی همه‌چیز سادگی‌ست و زیبایی...
در روستا، زمان صرفِ «تماشا» می‌شود.

Torbehbar, Gilan, Iran
21


عمو حسین پر از زندگی‌ست. پر از تک جمله‌هایی که آدم را مشتاق می‌کند پای حرفش بنشینی.
هروقت که به کارگاه عموحسین می‌روم با حوصله گل‌هایش را نشانم می‌دهد، درموردشان صحبت می‌کنیم و کمی بهشان رسیدگی می‌کنیم. عموحسین عاشق گیاهان است. با آن‌ها مثل بچه‌ها رفتار می‌کند، رفتاری توام با لطافت و آرامش.
امروز برای نخستین بار آشپزخانه‌ی کارگاه را نشانم داد، فضایی پر از عناصر جادویی. پر از نورهای درخشانی که به آبیِ جاری این آشپزخانه جان داده‌اند.
سر و کله‌ی گل‌ها تا اینجا هم رسیده بود. با خودم خیال کردم این گل‌ها چقدر خوشبخت‌اند که در این آرامِ آبی زیست را تجربه می‌کنند...
این قاب سرشار از ویژگی‌های عمو حسین است. با تمام آرامش‌اش، با تمام قدمت و اصالتش، حتا با تمام خستگی‌هایی که روی دیوارهایش باقی‌ست. عمو حسین توی این عکس نیست، چرا که این عکس خود «عموحسین» است. •


5